g

Gravida proin loreto of Lorem Ipsum. Proin qual de suis erestopius summ.

Recent Posts


  Follow Us:
  Back to top

  KNEHO-LACKE GmbH

    /  News   /  Innovatiivne. Paindlik. Muutus – KNEHO sai taas DIN ENS ISO sertifikaadi

  Innovatiivne. Paindlik. Muutus – KNEHO sai taas DIN ENS ISO sertifikaadi

  Horn-Bad Meinberg. Üksnes see, kes muutub, jääb endale truuks! Me elame pidevate muutuste ajastul, mis eeldab innovatiivsust ning seda, et muutuste ees puuduks hirm – seda teab ka KNEHO-Lacke GmbH ja panustab seejuures integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemile, mis võimaldab meil kõrgel tasemel optimeerida tootmisprotsessi turvalisust, toodete kvaliteeti, samuti meie teenuseid. Me tahame tagada selle, et me täidame alati oma klientide nõudmised. KNEHO võib kahtlemata rõõmustada standardite DIN EN ISO 9001:2015 ja DIN EN ISO 14001:2015 järgi resertifitseerimise üle.

  Kvaliteedijuhtimine näitab, kuidas ettevõttes kvaliteeti luuakse

  Usalduse loomine toodete kvaliteedi ja omaduste vastu – seda tahabki KNEHO standardi DIN EN ISO järgi sertifitseerimisega saavutada. „Meil on väga hea meel, et me oleme taaskord arvatud standardite DIN EN ISO 9001:2015 ja DIN EN ISO 14001:2015 sertifikaatide kui olulisimate ja tuntuimate kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise alaste sertifikaatide vääriliseks. Me tahame sellega eelkõige oma klientidele näidata, et järjepidev protsesside parandamine ja sellega kaasnev toodete parenemine on meie jaoks väga tähtis. Meie tugevaks küljeks on see, et KNEHO reageerib kiiresti ja innovatiivselt turu nõudmistele. Meie KNEHO-s töötame pidevalt tootmisvõimsuse suurendamise ja kliendirahulolu tagamise nimel, sest just seda tähendab meie jaoks edukus”, ütleb Tim Patrick Meier, ettevõte KNEHO-Lacke GmbH ärijuht.

  KNEHO tõestas taaskord, et tema juhtimissüsteemid on tõhusad ja nende kallal on tööd tehtud, et tagada omaenda, klientide nõudmiste ja õiguslike nõuete täitmist.

  See hõlmab järgmist:

  • ettevõtte poliitikat, eesmärke ja nende saavutamist ettevõttes,
  • olemasolevaid juhtimissüsteemi protsesse ja nende vastastikust toimet,
  • juhtimisüsteemi dokumentatsiooni,
  • tunnustamise süsteemi,
  • ressursside juhtimist,
  • mõõtmist ja analüüsimist,
  • auditit (auditeid ja näitlikke suhtarve), samuti
  • järjepidevat parendamisprotsessi.

  Mida seni on KNEHO-s kvaliteedi tagamiseks tehtud

  KNEHO-s on möödunud aastatel tehtud mitmeid investeeringuid laoruumide parandamiseks ja bürooruumide laiendamiseks. Peale selle valmis 2016. aastal täiendav veeohustusklassile 2 vastav ladu. Elutsükli analüüsimise teemat rakendatakse CO2 jalajälje arvutamise kaudu. Juba aastaid oleme seadnud eesmärgiks vähendada toodete lahustisisaldust ja aasta lõpuks lõpetada lahustit sisaldavate toodete valmistamise täielikult, et keskenduda jätkusuutlikumatele ja keskkonnasõbralikumatele toodetele. Pidevalt käib töö probleemsete koostisainete sisalduse vähendamise kallal, aktuaalseks eesmärgiks on jätkusuutlikumate toorainete kasutamine. Regulaarsetel juhtide kohtumistel analüüsitakse riske ja võimalusi ja antakse neile jooskvates protokollides hinnang. Keskkonnakoormuse hindamiseks koostatakse igal aastal vastavaid näitajaid sisaldav keskkonnaraport.

  Tulevikus on kavas ettevõtet laiendada, sellekohane projekteerimisprotsess on praegu käimas. Keskpikaks tähtajaks renditi väline ladu eelkõige tahketele ainetele ja tühjadele mahutitele, mis sai loa just selleks eesmärgiks.